SPONSOR GENERALNY
SPONSOR PLATYNOWY
SPONSOR ZŁOTY
SPONSOR BRĄZOWY
SPONSOR
PARTNER MERYTORYCZNY
PARTNERZY
PATRONAT MEDIALNY

Konferencja
Eurocinema Expo 2013

Kino jako biznes - jak redukować koszty i jak zarabiać w nowej rzeczywistości cyfrowej

Miejsce: KIJÓW.CENTRUM, Al. Krasińskiego 34, Kraków
Data: 20-21 lutego 2013

Eurocinema Expo 2013 to już trzecia edycja międzynarodowej konferencji o charakterze edukacyjnym i biznesowym, która jest organizowana w tej części Europy.

ECE tradycyjnie jest miejscem spotkań przedstawicieli kin, domów kultury, przemysłu filmowego oraz biznesu kiniarskiego ze specjalistami nowych technologii cyfrowych oraz producentami sprzętu i wyposażenia niezbędnego w kinie, jak również dostawcami usług dla kin.

Zgodnie z zapowiedzią z roku 2012, to również miejsce spotkań kin zrzeszonych w SKSiL.

Idea organizacji Eurocinema Expo narodziła się ze statutowej misji Fundacji Rozwoju Kina, a jednocześnie z zaangażowania Apollo Film we wspieraniu rozwoju kin tradycyjnych oraz pomysłu agencji 4D media relations na nową formułe konferencji branżowej.Relacja z konferencji ECE 2013

W dniu 21 lutego br. w Krakowie zakończyła się trzecia edycja, dwudniowej konferencji Eurocinema Expo, poświęconej zagadnieniu „Kino jako biznes - jak redukować koszty i jak zarabiać w nowej rzeczywistości cyfrowej”. W spotkaniu uczestniczyło około 250 uczestników z całej Polski i z zagranicy. ECE 2013 to także atrakcyjny program merytoryczny, wzbogacony o szkolenia i seminarium dla kinooperatorów oraz część wystawienniczą.

To już po raz trzeci środowisko branży kinotechnicznej spotkało się w projekcie Eurocinema Expo, w krakowskim kinie KIJÓW.CENTRUM. Konferencja kierowana jest do właścicieli i przedstawicieli kin, jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów prowadzących działalność kinową. Do projektu organizatorzy zapraszają instytucje wspierające rozwój kinw Polsce jak PISF i SKSiL oraz decydentów w zakresie rozwoju kultury i kinematografii a także dystrybutorów filmowych. Agencja 4D media relations i Apollo Film już po raz kolejny przygotowali ciekawy program merytoryczny w skład którego dodatkowo weszły już po raz drugi szkolenia dla kinooperatorów. W tym roku w szkoleniach wspieranych przez firmy NEC i Barco wzięły udział 74 osoby. Szkolenia obejmowały zagadnienia obsługi produktów takich jak: projektory cyfrowe, serwery kina cyfrowego, źródła światła czy systemy dźwięku.

Pierwszy dzień konferencji rozpoczął się blokiem tematycznym „Analiza stanu cyfryzacji kin w Polsce”. Pani Anna Sienkiewicz - Rogowska z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej opowiedziała o aktualnym stanie cyfryzacji kin w Polsce i perspektywach rozwoju, zaś Pan Jan Runge Prezes UNIC (Union Internationale des Cinémas) przedstawił szczegóły dotyczące działalności organizacji zrzeszających kina w Europie, jaka jest ich misja i cel oraz co organizacje dają kinom, które do nich należą. W swojej prezentacji podjął też istotną kwestię by wszystkie kina miały jeden uzgodniony pogląd m.in. we współpracy z dystrybutorami. Kolejnym ważnym blokiem tematycznym były „Kluczowe zagadnienia branżowe”. Uczestnicy mogli wysłuchać prelekcji dotyczących m.in. oświetlenia w kinie, o którym opowiedzieli: Pani Femke de Poorter z firmy Philips Lighting oraz Andrzej Wiśniewski z firmy Osram. Mariusz Orzechowski z firmy NEC Display Solutions przedstawił atrakcyjny model finansowania tego kosztownego produktu jakim jest projektor a firma Cine Project Polska opowiedziała o stosowanych obecnie systemach projekcji cyfrowej. Zwieńczeniem pierwszego dnia konferencji był przedpremierowy pokaz filmu „Lot”, poprzedzony wystąpieniami przedstawicieli dystrybutora filmowego UIP (United International Pictures) partnera merytorycznego ECE 2013. Katarzyna Wójcik i Dominik Dajewski opowiedzieli o przemyśle filmowym i nowych technologiach udostępniania kopii cyfrowych, towarzyszyli im Matthew Aspray z Motion Picture Solutions oraz Piotr Skotnicki z CINEsync. Dopełnieniem pierwszego dnia Eurocinema Expo 2013 był uroczysty bankiet na krakowskim Kazimierzu.

Drugi dzień konferencji rozpoczął się od prelekcji dotyczących środków na kolejne inwestycje w kinach oraz tematu marketingu terytorialnego. W bloku poświęconym nowościom w branży kinotechnicznej można było wysłuchać prezentacji Marka Kendalla z NEC Display Solutions, Stefana Tiefebrunnera z Dolby Labratories i Ryszarda Jankowskiego z Kineskperta, przedstawiających najnowsze produkty dedykowane branży kinotechnicznej. Panel popołudniowy zdominowały zagadnienia takie jak: komunikacja z uczestnikiem, promocja obiektów kinowych oraz content inny niż film wyświetlany w kinie. Właśnie Christine Costello z More2Screen przedstawiła alternatywne możliwości wykorzystania kina dla transmisji np. koncertów, baletów, czy spacerów edukacyjnych po największych muzeach świata. Z kolei firma Orange Labs pokazała kolejną alternatywę zachęcenia widzów do przyjścia do kina. Zaprezentowała próbkę seansu interaktywnego tj. gry „1812:Serce Zimy”. Zakończeniem dwudniowej konferencji była projekcja koncertu p.t. „Hungarian Rapsody : Queen live in Budapest 86’”, dzięki uprzejmości firmy more2Screen.

Przez dwa dni, konferencji towarzyszyło EXPO, gdzie wystawcy prezentowali najnowsze osiągnięcia techniki w branży kiniarskiej. Konferencja ECE 2013 była okazją do rozmów w kuluarach i wymiany poglądów dla wszystkich zainteresowanych prowadzonej działalności jaką jest kino.

Sponsorem Generalnym : NEC Display Solutions, Sponsorem Platynowym : Philips Lighting, Sponsor Złoty: Osram i Barco, Pozostali sponsorzy konferencji : Cine Project Polska, Dolby Laboratories, Master Image, Awaco, GDC, Vector Software.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęły: portal Stopklatka.pl oraz magazyn Telepro.

Partnera konferencji: Polski Instytut Sztuki Filmowej, Sieć Kin Studyjnych i Lokalnych, Filmoteka Narodowa, Fundacja Rozwoju Kina oraz Małopolska Sieć Kin Cyfrowych.

Patron merytoryczny : United International Pictures

PROFIL UCZESTNIKÓW

  • kina studyjne i lokalne Europy Środkowej

  • jednostki promujące kulturę, takie jak: opery, operetki, teatry muzyczne, filharmonie

  • jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego: domy kultury, ośrodki kultury, sportu i rekreacji, centra kultury

  • instytucje prowadzące działalność kinową lub posiadające odpowiednie do tego zaplecze - salę widowiskową i kabinę projekcyjną

  • organizatorzy jednostek samorządu terytorialnego, decydujący o ich działaniu, zapewniający dotację podmiotową i środki na inwestycje

  • decydenci w zakresie rozwoju kultury i kinematografii (Regionalne Fundusze Filmowe, przedstawiciele departamentów kultury Urzędów Marszałkowskich, PISF)

  • podmioty zainteresowane rozpoczęciem działalności kinowej
 
ORGANIZATORZY:

 
All Rights Reserved. Copyright © Eurocinema Expo 2010-2013